Làm thế nào xin hoàn tất thủ tục lưu trú, cư trú quá hạn để xuất cảnh ?

Đơn vị thực hiện:Trạm phục vụ địa phương nơi cư trú, đội chuyên cần.
Các hồ sơ cần nộp:
1. Điền mẫu khai báo 1 bản.
2. Xuất trình hộ chiếu, visa.
3. Nộp tiền phạt(Trạm phục vụ
Các điều cần chú ý:
1. Đương sự phải đích thân đến cơ quan xin hoàn tất thủ tục quá hạn, ngoại trừ trẻ em vị thành niên và người bệnh nặng.
2. Lao động nước ngoài làm việc trái phép tại Đài Loan phải nộp kèm Giấy chứng nhận nộp thuế (miễn thuế).
3. Người nước ngoài quá hạn lưu trú, cư trú dưới 90 ngày, phải nộp phạt khi xuất cảnh, làm thủ tục tại sân bay hoặc tại đội biên phòng cảng khẩu; còn trường hợp lưu trú, cư trú quá hạn hơn 91 ngày trở lên, phải đếnTrạm phục vụ địa phương nơi cư trú làm thủ tục nộp phạt lập biên bản trước khi xuất cảnh.
4. Người nước ngoài ở quá thời hạn cư trú, mức nộp phạt như sau:
(1) Quá hạn dưới 10 ngày, nộp phạt 2000 đài tệ.
(2) Quá hạn hơn 11 ngày, dưới 30 ngày, nộp phạt 4000 đài tệ.
(3) Quá hạn hơn 31 ngày, dưới 60 ngày, nộp phạt 6000 đài tệ.
(4) Quá hạn hơn 61 ngày, dưới 90 ngày, nộp phạt 8000 đài tệ.
(5) Quá hạn hơn 91 ngày, nộp phạt 10000 đài tệ.
(6) Chưa đủ 18 tuổi nộp phạt giảm phân nửa mức quy định.
(7) Chưa đủ 14 tuổi miễn nộp phạt.

Nguồn National Immigration Agency, Ministry of the Interior