Danh sách phòng công chứng tòa án các địa phương ở Đài Loan

Tên tòa ánĐịa chỉSố điện thoại
Phòng công chứng tòa án địa phương Đài Bắc Đài loan Số 248 phố Trung Hưng 1, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc (02) 89193866#204
Phòng công chứng, tòa án địa phương Sỹ Lâm, Đài loan Số 190, đường Sỹ Đông, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc (02) 28312321#110
Phòng công chứng, tòa án địa phương Bản Kiều, Đài Loan  Số 138, đường Thanh Vân, khu Sỹ Thành, thành phố Tân Bắc (02) 22616714#576
Phòng công chứng, tòa án địa phương Đào Viên, Đài loan Tầng 2, số 120, đường Nhân Ái, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên (03) 3795470#2224
Phòng công chứng, tòa án địa phương Tân Trúc, Đài loan Số 136 đường Trung Chính, thành phố Tân Bắc  (03) 5210022#502
Phòng công chứng tòa án địa phương Miêu Lật, Đài loan Số 1149, đường Trung Chính, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật (037) 330083#122
Phòng công chứng tòa án địa phương Đài Trung Đài loan Số 91, đoạn 1 đường Tự Do, thành phố Đài Trung (04) 22232311#3733
Phòng công chứng tòa án địa phương Nam Đầu, Đài Loan Số 356-7, đường Chương Nam, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu (049) 2239550#120
Phòng công chứng tòa án địa phương Chương Hóa, Đài Loan Số 240, đoạn 2 đường Trung Sơn, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa (04) 8343171#170
Phòng công chứng tòa án địa phương Vân Lâm, Đài loan Số 38, đường Minh Chính, thị trấn Đấu Nam, huyện Vân Lâm (05) 6336511#237
Phòng công chứng tòa án địa phương Gia Nghĩa, Đài loan Số 308-1, đường Văn Hóa, thành phố Gia Nghĩa (05) 2274460#113
Phòng công chứng tòa án địa phương Đài Nam, Đài loan Tầng 5, số 308, đoạn 3 đường Kiện Khang, thành phố Đài Nam (06) 2956566#25144
Phòng công chứng tòa án địa phương Cao Hùng, Đài loan Tầng 3, số 188, đường Hà Đông, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng (07) 2161418#2382~6
Phòng công chứng tòa án địa phương Bình Đông, Đài loan Số 9, đường Bổng Cầu, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông (08) 7550611#1323
Phòng công chứng tòa án địa phương Đài Đông, Đài loan Số 128, đường Bác Ái, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông (089) 310130#360
Phòng công chứng tòa án địa phương Hoa Liên, Đài loan Số 15, đường Phủ Tiền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên (03) 8225144#267
Phòng công chứng tòa án địa phương Nghi Lan, Đài loan Số 1 đường tây Huyện Chính, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan (03) 9324188#1501
Phòng công chứng tòa án địa phương Bành Hồ, Đài Loan Số 101-11, Tây Văn Áo, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ (06) 9215231#32
Phòng công chứng tòa án địa phương Kim Môn Phúc Kiến Số 178, đường Dân Quyền, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn (082) 327361#101
Phòng công chứng tòa án địa phương Liên Giang, Phúc Kiến Số 209, thôn Phục Hưng, huyện Nam Can, huyện Liên Giang (0836) 25991#101

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan