Tôi phải làm gì nếu như tôi ở Đài loan quá thời hạn lưu trú hoặc cư trú cho phép?

I. Đơn vị thực hiện:
1. Trạm phục vụ các huyện thị của Sở xuất nhập cảnh và di dân.
2. Đội chuyên cần các huyện thị của Sở xuất nhập cảnh và di dân.
3. Đại đội sự vụ biên giới của Sở xuất nhập cảnh và di dân.
II. Giấy tờ cần có:
1. Đơn xin
2. Hộ chiếu và giấy tờ du lịch
3. Vé máy bay ( tàu) đã đặt trong vòng 7 ngày
4. Giấy tờ chứng nhận khác về lý do quá hạn
5. Tiền phạt
III. Mức phạt:
1. Trường hợp quá 1 -10 ngày, phạt  2000 Đài tệ
2. Trường hợp quá 11- 30 ngày, phạt  4000 Đài tệ
3. Trường hợp quá 31-60 ngày, phạt  6000 Đài tệ
4. Trường hợp quá 61-90 ngày, phạt  8000 Đài tệ
5. Trường hợp quá 91 ngày trở lên, phạt  1 vạn Đài tệ
6. Trường hợp chưa đủ 14 tuổi không phạt, trường hợp 14 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi giảm ½.
IV. Thời gian giải quyết: Mọi lúc khi có mặt
V. Điều cần chú ý
1. Ngoài con cái chưa vị thành niên và người bị bệnh nặng ra, cần đích thân người xin đi làm.
2. Quá hạn cư (lưu) trú 90 ngày trở xuống, ngoài việc có thể giải quyết tại Trạm phục vụ thuộc Sở xuất nhập cảnh và di dân của nơi cư trú, cũng có thể chuẩn bị đủ giấy tờ tới Đại đội sự vụ biên giới, Sở xuất nhập cảnh và di dân tại sân bay ( bến cảng) làm thủ tục xuất cảnh.
3. Trường hợp người nước ngoài quá hạn cư (lưu) trú, theo luật sẽ quản chế  nhập cảnh

Giải quyết việc phạt do quá thời hạn lưu (cư) trú và thủ tục xuất cảnh là nghiệp vụ của Sở di dân, nội dung cụ thể hãy tham khảo tại website của Sở di dân: Website tiếng TrungWebsite tiếng Anh
Điện thoại liên hệ:02-23889393
Địa chỉ liên hệ: số 15, phố Quảng Châu,  thành phố Đài Bắc

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan