Những vấn đề gì cần chú ý khi tôi sống ở Đài loan để không bị phạt?

Đối tượng phạt Mức phạt (Đài tệ) Ghi chú
Qua kiểm tra hợp pháp, từ chối xuất trình hộ chiếu, thẻ cư trú dành cho người nước ngoài, thẻ cư trú lâu dài hoặc giấy tờ chứng nhận nhân thân khác Lần đầu: 2000 Đài tệ
Lần 2: 5000 Đài tệ
Lần 3: 1 vạn Đài tệ
Chưa đủ 14 tuổi không phạt, trường hợp từ 14 tuổi trở lên đến 18 tuổi phạt ½.
Trường hợp quá hạn xin thẻ cư trú dành cho người nước ngoài ( bao gồm người nhập cảnh bằng visa cư trú , người nước ngoài sinh ở Đài loan và sau khi nhập cảnh đổi visa cư trú) Quá 10 ngày trở xuống: 2000 Đài tệ
Quá 11 ngày đến 30 ngày: 4000 Đài tệ
Quá 31 ngày đến 60 ngày: 6000 Đài tệ
Quá 61 ngày tới 91 ngày trở xuống: 8000 Đài tệ
Quá 91 ngày trở lên: 10.000 Đài tệ
Chưa đủ 14 tuổi không phạt
Trường hợp chưa đủ 18 tuổi phạt 1/2
Trường hợp không xin thay đổi địa chỉ ở hoặc nơi làm việc theo hạn định Lần đầu: 2000 Đài tệ
Lần thứ 2: 5000 Đài tệ
Lần thứ 3: 10.000 Đài tệ
Chưa đủ 14 tuổi không phạt
Trường hợp chưa đủ 18 tuổi phạt 1/2
Trường hợp lưu trú quá hạn Quá hạn dưới 10 ngày: 2000 Đài tệ
Quá hạn 11 ngày tới 30 ngày: 4000 Đài tệ
Quá hạn 31 ngày tới 60 ngày: 6000 Đài tệ
Quá hạn 61 ngày tới 90 ngày trở lên: 8000 Đài tệ
Quá hạn 91 ngày trở lên: 10.000 Đài tệ
Chưa đủ 14 tuổi không phạt
Trường hợp chưa đủ 18 tuổi phạt 1/2
Trường hợp cư trú quá hạn Như trên Chưa đủ 14 tuổi không phạt
Trường hợp chưa đủ 18 tuổi phạt 1/2
Ghi chú: Trường hợp cư trú hoặc lưu trú quá hạn, cơ quan chủ quản được cưỡng chế xuất cảnh, và có thể sẽ bị nghiêm cấm nhập cảnh.

Quy định cư trú ở Đài loan và xử phạt là nghiệp vụ của Sở di dân.Nội dung cụ thể hãy tham khảo tại website của Sở: Website tiếng TrungWebsite tiếng Anh
Điện thoại liên hệ:02-23889393
Địa chỉ liên hệ :Số 15, phố Quảng Châu, thành pố Đài Bắc

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan