Làm thế nào để công chứng hôn nhân ở Đài Loan?

I. Đơn vị thụ lý: 
Phòng Công chứng Tòa án địa phương hoặc Công chứng viên Sở Sự vụ (Công chứng viên chỉ làm thủ tục chứng thực giấy tờ).
II. Tư cách đăng ký:
(1) Nam giới phải đủ 18 tuổi, nữ giới phải đủ 16 tuổi theo tuổi pháp luật quy định (người nước ngoài cũng phải phù hợp theo quy định tuổi kết hôn thấp nhất của người Đài Loan).
(2) Người chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật, cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật (thông thường chỉ cha mẹ).
III. Giấy tờ cần chuẩn bị:
(1) Giấy tờ tùy thân (Người Đài Loan: chứng minh nhân dân; người nước ngoài: hộ chiếu còn hiệu lực).
(2) Giấy độc thân còn hiệu lực trong vòng 3 tháng.
IV. Thời hạn đăng ký:
Trước ngày kết hôn 3 đến 5 ngày làm việc đến Phòng Công chứng Tòa án hoặc Công chứng viên Sở Sự vụ làm thủ tục đăng ký.
V. Lệ phí công chứng:
Ngày thường là 1.000 đồng, thứ 7 và chủ nhật là 1.500 đồng (người cần bản tiếng Anh, thu thêm 400 đồng).
VI. Những điều cần chú ý:
(1) Người làm chứng phải đủ 20 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự.
(2) Nếu đương sự kết hôn là người hiện đang phục vụ trong quân đội, cần có Bản báo cáo quân nhân kết hôn đã được phê chuẩn, thời gian công chứng kết hôn không được sớm hơn thời gian kết hôn đã định trong Bản báo cáo.
(3) Khi đăng ký, cần một người đến làm thủ tục, mang theo giấy tờ tùy thân của hai đối tượng kết hôn (người Đài Loan: chứng minh nhân dân; người nước ngoài: hộ chiếu, giấy chứng nhận độc thân), con dấu, và bản photo giấy tờ tùy thân của hai người làm chứng (người Đài Loan: chứng minh nhân dân; người nước ngoài: hộ chiếu), đồng thời mua 1 mẫu đơn đề nghị công chứng giá 2 đồng, sau khi điền đầy đủ thì nộp đăng ký.
(4) Giấy chứng nhận độc thân của người nước ngoài, cần qua cơ quan Đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận và Bộ Ngoại giao tái chứng nhận; nếu giấy chứng nhận độc thân do cơ quan Lãnh sự nước ngoài tại Đài Loan hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp, cần qua Bộ Ngoại giao Đài Loan tái chứng nhận. Cơ quan chủ quản Bộ Ngoại giao là Cục Lãnh sự sự vụ, địa chỉ: Tầng 3 số 2-2 đoạn 1 đường Tế Nam thành phố Đài Bắc, điện thoại: 02-23432913-5.
(5) Trong ngày kết hôn, hai bên đương sự, người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên và người làm chứng đều phải đích thân đến và mang theo giấy tờ tùy thân, con dấu. Sau khi hôn lễ kết thúc, Phòng Công chứng sẽ đưa ba bản chính tiếng Trung giấy công chứng kết hôn; người có nhu cầu cần bản tiếng Anh giấy công chứng, sẽ cùng lúc đưa hai bản tiếng Anh giấy công chứng kết hôn.
(6) Do đơn phương (tức người Đài Loan) đến Sở Hộ chính sự vụ làm thủ tục đăng ký kết hôn, xin mang theo giấy tờ tùy thân của hai bên đương sự (bao gồm giấy chứng nhận độc thân và họ tên tiếng Trung của người nước ngoài), con dấu và giấy tờ tùy thân của hai người làm chứng. 

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan