Hệ thống kho đề thi quốc tịch của Cục dân chính chính quyền thành phố Đài Bắc

Chúng tôi quan tâm phục vụ cho các bạn bằng 3 loại ngôn ngữ là tiếng Trung, tiếng Đài và Tiếng Hẹ, hy vọng các bạn có ý muốn tham gia thi trắc nghiệm nhập quốc tịch tăng thêm mức độ quen thuộc đối với kho đề. Hoan nghênh sử dụng nhiều hơn.

Click vào đường link bên dưới

Hệ thống kho đề ngữ âm nhập quốc tịch của Cục dân chính chính quyền thành phố Đài Bắc

Nguồn: Văn Phòng Quản Lý Thông Tin Cục Dân Chính –Chính Quyền TP Đài Bắc

SoDiChuDaiLoan