Người lao động nước ngoài trong trường hợp sửa đổi thông tin hoặc chuyển đổi chủ thuê, làm thế nào đăng ký ?

Trong vòng 15 ngày kể từ sau ngày sự việc phát sinh, đến Trạm phục vụ tại nơi cư trú để làm thủ tục, cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh liên quan (ví dụ: thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), nếu tiến hành làm thủ tục không theo thời hạn quy định, sẽ bị phạt tiền.

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan