Người lao động sinh con tại Đài Loan có thể làm thủ tục cư trú được không?

1. Quy định pháp lệnh:
 1.1Căn cứ quy định tại điều 44 biện pháp quản lý và cấp phép chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài: Người nước ngoài chấp hành quy định tại khoản 8 đến khoản 10 mục 1 điều 46 về việc người lao động không được dẫn theo người thân đến cư trú. Nếu đã sinh con trong thời gian làm việc nhưng có khả năng nuôi dưỡng, sẽ không nằm trong giới hạn quy định này.
 1.2Căn cứ quy định tại điều 26 của Luật di dân xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài ra đời tại Đài Loan, phải làm thủ tục xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều trong vòng 30 ngày kể từ ngày sau khi xảy ra vụ việc.

2.Theo quy định lao động hiện hành khi cha hoặc mẹ cư trú với tư cách là người nước ngoài thì con cái mới sinh ra tại Đài Loan có thể xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều. Tuy nhiên, hai người lao động nước ngoài cần phải làm thủ tục chứng thực giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con ra đời ở Đài Loan tại Văn phòng đại diện Ngoại giao Đài Loan ở nước ngoài, khi đó mới có thể xin cấp Thẻ cư trú ngoại kiều.

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan