Quy định gia hạn visa cho đối tượng thăm thân tại Đài Loan

Trên nguyên tắc chung đương sự phải trực tiếp đến Trạm phục vụ tại địa phương nơi ở người thân để làm thủ tục gia hạn.
Cần chuẩn bị hồ sơ:
1.Gia hạn thị thực lưu trú 60 ngày hoặc 90 ngày
2.Bản gốc, bản sao hộ chiếu
3.01 Mẫu đơn đề nghị
4.Chứng minh quan hệ thân nhân
5.Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền ch o người khác làm thủ tục.

Nguồn:National Immigration Agency, Ministry of the Interior

SoDiChuDaiLoan