Thông báo rút ngắn thời gian đợi phỏng vấn kết hôn đối với đương sự có thai

Thông báo
Để rút ngắn thời gian đợi phỏng vấn kết hôn cho những đương sự có thai, từ ngày 11 tháng 3 năm 2015, những đương sự có thể cung cấp giấy chứng nhận có thai do bệnh viện công lập Đài Loan hoặc bệnh viện Việt Nam được Sở Y tế Đài Loan chỉ định cấp phát có thể xin ưu tiên phỏng vấn trong vòng 1 tháng (nếu giấy chứng nhận có thai do bệnh viện Đài Loan cấp thì phải qua xác nhận của công chứng viên và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Đài Loan; nếu giấy chứng nhận có thai do bệnh viện Việt Nam cấp thì phải dịch công chứng, có xác nhận của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng chúng tôi).
Đương sự xin ưu tiên phỏng vấn cần phải nộp Giấy cam kết (mẫu Giấy cam kết có thể lấy tại Văn phòng chúng tôi), kết quả phỏng vấn sẽ đợi sau khi đương sự nộp kết quả giám định ADN sẽ quyết định (kết quả giám định ADN phải do bệnh viện Đài Loan hoặc bệnh viện Việt Nam được Sở Y tế Đài Loan chỉ định cấp phát và phải dịch, công chứng, xác nhận giống như trình tự của Giấy chứng nhận có thai đã nêu ở trên); Nếu đương sự khi xin ưu tiên phỏng vấn đã nộp kết quả giám định ADN thì sẽ theo trình tự bình thường, phỏng vấn sau một ngày có thể lấy kết quả.
Những đương sự có thai không muốn xin ưu tiên phỏng vấn trong vòng 1 tháng thì Văn phòng chúng tôi vẫn sắp xếp lịch phỏng vấn như bình thường và thực hiện theo quy định hiện hành.
Vậy xin thông báo.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội
2015.03.01