Thủ tục cần thiết khi xin visa trường hợp người sống chung không hôn thú với người Đài Loan và con ngoài giá thú

1. Hộ chiếu bản gốc và bản phôt 1 bản. Hộ chiếu phải còn hiệu lực trên 6 tháng.
2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4x6 nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên.
3. Giấy nhận con ngoài giá thú, giấy tờ này cần dịch tiếng Hoa, hợp pháp hóa Sở Ngoại Vụ TP.HCM và Văn phòng Đài Bắc bản chính và bản copy.
4. Giấy bảo lãnh và hộ chiếu photo của người bảo lãnh Đài Loan.
5. Khai sanh của trẻ ngoài giá thú bản chính và bản photo.
6. Hộ tịch Đài Loan trong 3 tháng của người bảo lãnh.
Ghi chú: nếu người bảo lãnh hiện đang làm việc tại Việt Nam, đề nghị kèm theo danh thiếp hoặc chứng nhận đang làm việc tại Việt Nam sẽ được miễn cung cấp hộ tịch Đài Loan.
7. Căn cứ theo điều khoản thứ 5 quy định về điều lệ thi hành cấp visa cho hộ chiếu người nước ngoài, Văn phòng chúng tôi được quyền yêu cầu phỏng vấn đương sự hoặc yêu cầu đương sự cung cấp những chứng từ hồ sơ có liên quan khác trong việc xin visa của đương sự.

SoDiChuDaiLoan

Nguồn :taiwanembassy