Cách chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Đài Loan

I. Nguyên tắc:
1. Cần thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi
2. Thực hiện trong vòng 1 năm kể từ sau ngày nhập cảnh
II. Đơn vị thụ lý: cơ quan giám sát các huyện thị
III. Tư cách xin:
1. Cần tròn 18 tuổi
2. Được phép cư trú 1 năm trở lên
IV. Giấy tờ cần có:
1. Bản chính giấy phép cư trú 1 năm trở lên và bản phô tô ( ví dụ: thẻ cư trú dành cho người nước ngoài)
2. Bản chính hộ chiếu và bản phô tô
3. 3 ảnh thẻ 3 x4  trong vòng 6 tháng ( không được sử dụng ảnh ghép)
4. Bản chính bằng lái xe nước ngoài chính thức còn hiệu lực và bản phô tô ,và giấy xác nhận của văn phòng đại diện của Đài loan ở nước ngoài.
5. 01 Bản đăng ký giấy phép lái xe ô tô (xe máy) có dán ảnh và đạt yêu cầu kiểm tra sức khỏe .
V. Chi phí: 200 Đài tệ
VI. Điều cần chú ý:
1. Trường hợp bằng lái xe nước ngoài không phải là tiếng Anh, cần kèm theo bản dịch tiếng Trung và được văn phòng đại diện của Đài loan ở nước ngoài xác nhận.
2. Bản xác nhận: Bằng lái xe do khu vực Đại lục phát cần dược phòng công chứng Đại lục chứng nhận và Quỹ eo biển Đài loan xác nhận. Bằng lái xe do các nước hoặc khu vực khác cấp, cần do sứ quán, văn phòng đại diện, văn phòng của Đài loan tại nước ngoài hoặc tổ chức khác do bộ ngoại giao ủy quyền xác nhận.

Địa chỉ liên hệ:số 50, đoạn 1, đường Nhân Ái, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc
Điện thoại liên hệ:02-2349-2900

Nguồn: National Immigration Agency, Ministry of the Interior

banglaixedailoan