Đường dây nóng cho trường hợp khẩn cấp hoặc dịch vụ điều tra tại Đài Loan

4 1301151141554G

Điện thoại cứu viện khẩn cấp

Nếu gọi số 110/119 mà gặp bất đồng ngôn ngữ, bạn có thể thông qua Đường dây nóng 0800-024-111 phục vụ 24/24 tìm sự trợ giúp.

Đơn vịĐiện thoạiHướng dẫn cách sử dụng
Đơn vị Cảnh sát 110 Sử dụng lúc xảy ra án hình sự, tai nạn giao thông, hoặc các trường hợp cần sự hỗ trợ của cảnh sát.
Đơn vị Cứu hỏa 119 Sử dụng lúc xảy ra hỏa hoạn, tai nạn gây thương vong, hoặc các trường hợp tai nạn nguy cấp cần cứu viện khẩn cấp.
Đường dây Bảo vệ phụ nữ và trẻ em 113 Cung cấp phục vụ cứu viện khẩn cấp 24/24 bạo lực gia đình hoặc người bị xâm hại tình dục, tư vấn pháp luật và phụ đạo tâm lý.


Điện thoại cần dùng gấp trong gia đình

Đơn vị    Điện thoại Hướng dẫn cách sử dụng
Quầy quốc tế 100 Cung cấp dịch vụ có nhân viên trực tiếp chuyển điện thoại quốc tế.
Quầy tra số điện thoại 104 Cung cấp tra cứu số điện thoại nội tỉnh/nội thành.
Quầy tra số điện thoại đường dài 105 Cung cấp tra cứu số điện thoại đường dài.
Quầy tra số điện thoại bằng tiếng Anh 106 Cung cấp dịch vụ tra cứu điện thoại trong nước bằng mục lục tiếng Anh.
Sửa chữa phục hồi điện thoại 112 Cung cấp dịch vụ sửa chữa phục hồi điện thoại bị trục trặc.
Đường dây tư vấn chống lừa đảo 165 Cung cấp dịch vụ tư vấn khi bạn nhận được điện thoại khả nghi, không rõ ràng.
Đường dây trả lời hiện trạng quốc lộ 168 Cung cấp thông tin hiện trạng quốc lộ ngay lập tức.
Đường dây phục vụ người tiêu dùng  1950 Cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan quyền lợi người tiêu dùng.
Đường dây tư vấn phúc lợi 1957 Là nơi duy nhất cung cấp phục vụ tư vấn phúc lợi xã hội và thông báo chuyển tuyến.
Đường dây nóng phục vụ nội chính 1996 Cung cấp dịch vụ tư vấn về nhân khẩu, đất đai, tôn giáo, mai táng, chế độ địa phương.
Đường dây tiện lợi cho dân thuộc chính phủ thành phố Đài Bắc 1999 Cung cấp tư vấn những vấn đề về chính phủ thành phố, có thể sử dụng tiếng Anh tư vấn.
Trung tâm phục vụ khách hàng Phòng Sự nghiệp Cấp nước Đài Bắc 8733-5678 Cung cấp phục vụ 24/24, cả năm không nghỉ.  
Đường dây tư vấn Cục Bảo hiểm Y tế trung ương 0800-030-598 Cung cấp phục vụ tư vấn vấn đề đóng (hoàn trả) phí bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ IC.
Đường dây tư vấn tham quan du lịch 0800-011-765 Cung cấp dịch vụ tư vấn tiếng Trung, Anh, Nhật 24/24.
Đường dây phục vụ khách hàng công ty điện lực 0800-031-212   
Trung tâm phục vụ khách hàng công ty cấp nước Đài Loan 0800-000-876  
Đường dây tư vấn HIV/AIDS 0800-888-995

Nguồn: National Immigration Agency, Ministry of the Interior