Cách mở tài khoản và làm thẻ ATM cho người nước ngoài tại Đài Loan

127752869848043984831n

I.Mở tài khoản ngân hàng::

Giấy chứng nhận thứ nhất Giấy chứng nhận thứ 2
Có nơi ở tại Đài Loan 1. Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài tại Đài loan, giấy chứng nhận quan chức ngoại giao tại Đài loan hoặc thẻ viên chức nước ngoài tại Đài loan.
2. Hộ chiếu nước ngoài có visa nhập cảnh hợp pháp (hoặc đóng dấu) ( 1& 2 đều cần cung cấp).
Giấy tờ khác có thể chứng minh nhân thân như thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe.
Không có nơi ở tại Đài loan Bảng thông tin cơ bản về mã số ID Đài loan và hộ chiếu nước ngoài có visa nhập cảnh hợp pháp ( hoặc có đóng dấu). Giấy tờ khác có thể chứng minh nhân thân như bằng lái xe, Giấy chứng nhận tư cách hoa kiều do Ủy ban kiều vụ cấp.

 

II. Điều cần biết về việc làm và sử dụng thẻ tín dụng:
(1) Làm: Sau khi người nước ngoài mở tài khoản ở ngân hàng có thể mang theo hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực, thẻ cư trú dành cho người nước ngoài và dấu khắc cũ tới ngân hàng mở tài khoản để làm thẻ tín dụng.
(2) Mục đích: Để gửi tiền, rút tiền và chuyển khoản trong nước
(3) Hạn mức rút tiền: Mỗi lần tối đa là 3 vạn Đài tệ (rút tiền liên ngân hàng là 2 vạn Đài tệ), tổng số tiền tối đa mỗi ngày là 10 vạn Đài tệ.
(4) Giới hạn chuyển khoản: Mỗi ngày số tiền chuyển khoản tối đa chưa thỏa thuận là 3 vạn Đài tệ, nếu số tiền chuyển khoản mỗi lần quá 3 vạn Đài tệ trở lên thì cần thông báo trước với ngân hàng mở tài khoản để thỏa thuận, sau khi thỏa thuận số tiền tối đa mỗi lần là 2 triệu Đài tệ ( số tiền tối đa mỗi ngày thực hiện theo quy định của các ngân hàng).
(5) Giải quyết mất thẻ: Khi mất thẻ tín dụng, có thể sử dụng đường dây báo mất bằng giọng nói 24 tiếng của ngân hàng phát thẻ để báo mất ngừng chi, rồi nhanh chóng tới ngân hàng đó làm thủ tục báo mất ngừng chi bằng văn bản.
(6) Chi phí cấp đổi thẻ: Khi đăng ký dùng, báo mất, phát lại thẻ và đổi thẻ, các ngân hàng sẽ thu phí theo quy định, nội dung cụ thể hỏi các ngân hàng.
III. Đăng ký nghiệp vụ ủy thác tín dụng:
Trường hợp người nước ngoài có nơi ở tại Đài loan muốn vay ngân hàng, hiện tại pháp luật không có quy tắc hạn chế đặc biệt, từ chối hay không, vẫn do các ngân hàng căn cứ vào nguyên tắc 5P thẩm duyệt ủy thác tín dụng ( chỉ 5 mục gồm: hộ vay (people), mục đích vay ( purpose), nguồn tiền hoàn trả ( payment), bảo đảm quyền nợ (protection) và triển vọng ủy thác tín dụng (perspective)) để duyệt ( nội dung cụ thể hỏi tại các ngân hàng)
IV. Xin thẻ tín dụng và điều cần chú ý:
(1) Xin: Người nước ngoài cần có phiếu khấu trừ tiền lương hoặc chứng nhận tài chính khác, bản phô tô hộ chiếu, bản phô tô thẻ cư trú còn hiệu lực…., xin đăng ký thẻ tín dụng theo quy định của nơi phát thẻ, cơ quan phát thẻ được giữ quyền duyệt phát thẻ hay không.
(2) Giải quyết mất thẻ: Khi mất thẻ tín dụng, có thể sử dụng đường dây báo mất thẻ tín dụng 24 tiếng hoặc đường dây phục vụ của nơi phát thẻ, xem xét thu phí theo quy định, nội dung cụ thể hỏi nơi cấp phát thẻ.
(3) Giải quyết tài khoản tranh chấp, lãi suất tín dụng tuần hoàn, thu các chi phí và quyền lợi và dịch vụ ưu đãi: theo quy định, các nơi phát thẻ cần thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử tới người xin, nội dung cụ thể có thể hỏi tại nơi cấp phát thẻ.
V. Dịch vụ thu giúp phí:
Những trường hợp có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi dự trữ không kỳ hạn bằng Đài tệ, phải mang theo dấu khắc ban đầu và bản sao phiếu đóng phí tới xin thu hộ các chi phí như điện, nước, ga.
VI. Ngân hàng trực tuyến :
Sau khi mở tài khoản, nếu người nước ngoài muốn đăng ký các dịch vụ liên quan của ngân hàng trực tuyến thì cần mang theo hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực, thẻ cư trú dành cho người nước ngoài và dấu khắc cũ (hoặc kiểu chữ ký) tới ngân hàng mở tài khoản ban đầu để đăng ký.
VII. Điều cần biết về hối đoái quốc tế :
Người nước ngoài cần mang theo hộ chiếu và thẻ cư trú dành cho người nước ngoài tới ngân hàng thực hiện hối đoái quốc tế. Các ngân hàng chỉ định ngoại hối cần căn cứ vào tiêu chuẩn thu phí của ngân hàng đó xem xét thu phí thủ tục và phí bưu chính mua hoặc bán ngoại tệ.
VIII. Điều cần biết về gửi tiền ngoại tệ:
Những quy định liên quan tới việc người nước ngoài mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ ở Đài loan cần đối chiếu thực hiện theo quy định liên quan về mở tài khoản tiền gửi Đài tệ; Biện pháp khai báo liên quan đến việc người đó thực hiện mua bán ngoại hối gửi tiền tại Đài loan sẽ đối chiếu theo quy định hối đoái quốc tế.

Theo immigration