Quy trình xin nhập quốc tịch trung hoa dân quốc và đăng kí hộ khẩu cho cô dâu Việt tại Đài loan

Quy trình xin nhập quốc tịch trung hoa dân quốc và đăng kí hộ khẩu cho cô dâu Việt tại Đài loan

Viethome xin tóm tắt 4 bước cơ bản sau đây 

Bước 1: Cư trú đủ 3 năm trở lên, đến sở hộ tịch địa phương xin [ Đơn xin thuần hoá quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc ]

居留滿3年後,到戶政事務所申請「歸化中華民國國籍」

Bước 2 : Đến văn phòng văn hoá kinh tế Việt Nam tại nước sở tại làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam, Sau đó đến Sở di dân làm thủ tục xin [ Thẻ cư trú trên địa bàn Đài Loan]

向母國辦理 「放棄國籍」 向移民署申請「臺灣地區居留證」

Bước 3: Sau khi lấy thẻ cư trú trên địa bàn Đài Loan, cư trú đủ thời gian 1 năm hoặc 2 năm mỗi năm 270 ngày trở lên, hoặc 3 năm mỗi năm  cư trú 183 ngày trở lên đến Cục di dân xin cấp [ Thẻ định cư]

住滿1年,向移民署申請「定居證」

Bước 4: Đến sở hộ tịch đăng kí hộ khẩu, lĩnh chứng minh Đài Loan

戶政事務所設立戶籍,並請領 國民身分證

Trình tự cụ thể các bước chuẩn bị giấy tờ xin nhâp tịch mời click đường link phía dưới, hy vọng Viethome giúp ích cho các cô dâu hiện đang chuẩn bị xin quốc tịch

https://www.roc-taiwan.org/public/IL_formDownload/51062244571.pdf   Bản tiếng trung

https://www.ris.gov.tw/documents/data/2/4/5b187880-3ba4-45ec-8bb6-43ff70607425.pdf  Bản tiếng Việt

Viethome