Luật quốc tịch Đài Loan thay đổi "nới lỏng" hơn cho người nước ngoài xin nhập tịch

         ĐỐI TƯỢNG TRƯỚC KHI THAY ĐỔI LUẬT SAU KHI THAY ĐỔI LUẬT

Người có cống hiến đặc biệt

Chuyên viên cao cấp

Xin nhập quốc tịch cần thôi quốc tịch gốc Không cần thôi quốc tịch gốc
Đối tượng kết hôn với người Đài Loan nói chung Chứng minh tài chính Không phải chứng minh tài chính

Đối tượng chịu bạo lực gia đình dẫn đến li hôn, hôn phối qua đời 

(Không tái hôn, có quan hệ thân thiết với gia đình hôn phối sau khi hôn phối qua đời, nuôi dưỡng con cái chưa đủ tuổi vị thành niên)

Xin nhập tich hợp pháp cần thời gian lưu trú 5 năm trở lên Giảm thời gian đủ điều kiện xin nhập tịch còn 3 năm
Điều kiện khác Phẩm hạnh đạo đức tốt

Không có hành vi phạm pháp

(Nhận định bởi bộ nội vụ, chuyên gia hoặc các đoàn thể có liên quan)

Viethome