Thông báo mới nhất của Văn phòng Văn hoá Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam về quy trình phỏng vấn kết hôn

  1. Căn cứ quy định của “Tiêu chuẩn cơ bản trong nghiệp vụ phỏng vấn visa kết hôn giữa công dân Đài Loan và công dân nước ngoài của Bộ Ngoại giao Đài Loan và Văn phòng đại diện của Bộ Ngoại giao Đài Loan tại nước ngoài”, sau khi phỏng vấn nếu có nghi ngờ về hoàn cảnh cá nhân hoặc mục đích kết hôn của đương sự, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam sẽ gửi công văn yêu cầu Cục Di dân Bộ Nội chính tiến hành điều tra đối với đương sự, kết quả điều tra của Cục Di dân sẽ là căn cứ để Văn phòng Chúng tôi xét duyệt hồ sơ, đồng thời Văn phòng Chúng tôi cũng sẽ thông báo tới đương sự về việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.
  2. Theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao Đài Loan, nhằm tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền đoàn tụ gia đình, đối với hồ sơ xin visa kết hôn đã tiến hành phỏng vấn, nếu Văn phòng Chúng tôi nhận thấy cần làm rõ một số vấn đề, Văn phòng Chúng tôi sẽ gửi công văn yêu cầu Cục Di dân Bộ Nội chính tiếp tục tiến hành điều tra tại Đài Loan. Đối với những hồ sơ được chỉ định cần tiếp tục điều tra, hai bên đương sự bao gồm công dân Đài Loan và công dân Việt Nam sẽ điền thông tin và đích thân kí tên vào “Giấy đồng ý” xin cấp “Visa ngắn hạn có thời gian lưu trú 90 ngày - được phép gia hạn - không được phép cấp đổi visa cư trú tại Đài Loan”; không áp dụng cho công dân Việt Nam bị cấm nhập cảnh Đài Loan; công dân Việt Nam phải tự chi trả lệ phí xin loại visa ngắn hạn này, công dân Việt Nam sẽ sử dụng visa này để sang Đài Loan tiếp nhận việc điều tra từ Cục Di dân. Văn phòng Chúng tôi sẽ xét duyệt từng trường hợp hồ sơ cụ thể, sau đó mới đưa ra quyết định cấp hoặc không cấp loại hình visa trên cho đương sự.
  3. Qui định này sẽ được áp dụng thí điểm trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Qui định này không áp dụng đối với những hồ sơ xếp lịch phỏng vấn trước ngày 1 tháng 8 năm 2019.
  4. Nếu nội dung của bản thông báo này có sự thay đổi, đề nghị tham khảo thông tin mới nhất được đăng tải trên trang web của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Đài Loan.

          Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

          Ngày 1 tháng 8 năm 2019