Đài Loan có 31 trường đại học lọt vào Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương

 
Ngày 27/6/2018, tờ Times Higher Education đã đưa ra “Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á-Thái Bình Dương” (Asia-Pacific University Rankings), phân tích các trường đại học tại 38 nước thuộc các khu vực: Đông Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương. Kết quả công bố Đài Loan có 31 trường đại học lọt vào Bảng xếp hạng này. Ảnh trên là trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) (Ảnh do NTU cung cấp)

 Ngày 27/6/2018, tờ báo chuyên đề báo cáo các vấn đề liên quan đến giáo dục bậc đại học mang tên Times Higher Education đã đưa ra “Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á-Thái Bình Dương” (Asia-Pacific University Rankings), phân tích các trường đại học tại 38 nước thuộc các khu vực: Đông Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương. Kết quả cuối cùng có hơn 250 trường đại học của 13 quốc gia lọt vào Bảng xếp hạng, trong đó Nhật Bản xếp ở vị trí dẫn đầu với 89 trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng, kế tiếp là Trung Quốc với 63 trường, các thứ hạng tiếp theo xếp theo thứ tự là Australia (35 trường), Đài Loan (31 trường), Hàn Quốc (27 trường) và Thái Lan (10 trường).

 Đài Loan có 8 trường đại học lọt vào Top 100, trong đó trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) xếp thứ 37 trong Bảng xếp hạng, tụt 4 bậc so với hạng 33 của năm ngoái. Các thứ hạng tiếp theo xếp theo thứ tự gồm: Đại học Quốc lập Thanh Hoa (NTHU) xếp thứ 50, Đại học Quốc lập Kỹ thuật Đài Loan (NTUST) xếp thứ 56, Đại học Quốc gia Giao thông (NCTU) xếp thứ 67, Đại học Quốc lập Thành Công (NCKU) xếp thứ 77, Đại học Y Dược Trung Quốc (CMU) xếp thứ 88, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU) xếp thứ 91, Đại học Y Đài Bắc (TMU) xếp thứ 98.

 Đại học Quốc lập Dương Minh (NYMU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 111 đến 120, Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 121 đến 130, Đại học Trường Canh (CGU) và Đại học Quốc lập Trung ương (NCU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 131 đến 140, Đại học Y Cao Hùng (KMU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 141 đến 150, Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc (NTUT) xếp hạng trong khoảng từ hạng 151 đến 160, Đại học Chính trị Đài Loan (NCCU) và Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan (NTOU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 171 đến 180.
 

 Các trường: Đại học Á Châu (ASIA), Đại học Trung Nguyên (CYCU), Đại học Quốc lập Đông Hoa (NDHU), Đại học Nguyên Trí (YZU) xếp hạng trong khoảng từ hạng 181 đến 190, Đại học Phùng Giáp (FCU), Đại học Quốc lập Đài Nam (NUTN) xếp hạng trong khoảng từ hạng 191 đến 200. Đại học Phụ Nhân (FJU), Đại học Nghĩa Thủ (ISU), Đại học Quốc lập Trung Chính (CCU), Đại học Đài Bắc (UT) xếp hạng trong khoảng từ hạng 201 đến 250. Đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương (CYUT), Đại học Minh Truyền (MCU), Đại học Quốc lập Gia Nghĩa (NCYU), Đại học Quốc lập Cao Hùng (NUK), Đại học Đạm Giang (TKU) đều xếp sau thứ hạng 250.

Theo taiwantoday