Tham gia hoạt động dành cho di dân mới, nhận vé khứ hồi Việt Nam - Đài LoanChương trình do hiệp hội phát triển gia đình Tân di dân tổ chức tại Wu Gu - Tân Bắc Thời gian: 24 tháng 7 từ  14h đến 16h30  Địa điểm: Văn phòng hội nghị quận Wu Gu số 50 đường ZhongXing đoạn 4 thành phố Tân Bắc Nội dung chính:  - Những điểm quan