DMV miễn nhiều lệ phí và tiền phạt vì COVID-19

Nha Lộ Vận (DMV) California cho biết sẽ miễn các khoản lệ phí và phạt trễ những ai đăng bộ xe, gia hạn thẻ căn cước hết hạn, giấy phép lái xe tạm thời, và giấy phép vận chuyển xe cơ giới, theo thông cáo báo chí đưa ra hôm 24 Tháng Tư.

Theo sắc lệnh do Thống Đốc Gavin Newsom ký, DMV sẽ:

-Miễn các khoản lệ phí và phạt trả trễ cho việc gia hạn đăng bộ xe từ ngày 16 Tháng Ba đến ngày 31 Tháng Năm, 2020 và được thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn lần đầu. Điều kiện bảng số xe phải có nhãn tem dán hiệu lực thì được miễn phạt cho các xe với giấy lưu hành xe hết hạn từ ngày 4 Tháng Ba đến ngày 30 Tháng Sáu, 2020.  

-Gia hạn thẻ căn cước hết hạn trong hoặc sau ngày 4 Tháng Ba, 2020, sẽ có hiệu lực đến ngày 22 Tháng Sáu, 2020 (60 ngày kể từ ngày 24 Tháng Tư).

-Tạm thời đình chỉ 60 ngày yêu cầu nộp chuyển quyền sở hữu trong vòng 10 ngày đối với việc chuyển quyền sở hữu xe xảy ra trong hoặc sau ngày 4 Tháng Ba, 2020, và yêu cầu đăng bộ xe được mua hoặc trước đó ở bên ngoài California trong vòng 20 ngày khi đăng bộ tới hạn.

-Cho phép giấy lái xe tạm thời hết hạn trong hoặc sau ngày 4 Tháng Ba, 2020 có hiệu lực thêm 60 ngày kể từ ngày 24 Tháng Tư.

-Gia hạn giấy phép vận chuyển xe máy hết hạn vào Tháng Ba, Tháng Tư, và Tháng Năm, 2020 đến ngày 30 Tháng Sáu, 2020. Xe máy cần có giấy phép cho nhiều loại vận chuyển và xe vận tải và xe thương mại ở California, bao gồm vận chuyển tài sản cho mục đích bồi thường, vận chuyển bằng xe thương mại có trọng tải hơn 10,000 pound và vận chuyển vật liệu nguy hiểm.

Ông Steven Gordon, giám đốc DMV, cho biết: “Những biện pháp này có thể giúp giảm bớt gánh nặng mà nhiều người dân California đang gặp phải trong thời điểm khó khăn này.”

DMV tiếp tục khuyến khích khách hàng gia hạn đăng bộ xe và hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu xe trực tuyến hoặc bằng cách sử dụng trang web của DMV. Khách hàng cũng có thể nhận giấy lưu hành xe và nhãn tem dán  trực tuyến hoặc tại hàng trăm kiosk của DMV khắp tiểu bang. Giấy lưu hành xe và nhãn tem dán tại các kiosk DMV có giá $22 và được in tại chỗ.

DMV tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu qua thư, trực tuyến, kiosk, trung tâm điện thoại, đối tác kinh doanh sẵn có và trực tuyến để giải quyết các giao dịch quan trọng, bao gồm giấy phép lái xe và gia hạn giấy lưu hành xe, trong đại dịch COVID-19. Khách hàng có thể sử dụng trang web DMV để tìm hiểu thêm về các lựa chọn và hoàn thành các yêu cầu của DMV. (Đ.D. - Người Việt)