Lưu học sinh nước ngoài, học sinh hoa kiều học tập tại Đài loan có được làm việc không? I. Hạng mục công việc Không chịu sự hạn chế của quy định mục 1 điều 46 của Luật dịch vụ việc làm, tức sau khi xin được giấy phép làm việc, có thể làm các công việc hợp pháp ở

Cần xử lý rác thải gia đình như thế nào? I.Vỏ hộp phế liệu:
Chỉ cần trên vỏ hộp có ký hiệu thu hồi, ví dụ: hộp sắt, hộp nhôm, túi nhôm, hộp giấy, hộp thủy tinh, hộp nhựa ( bao gồm bộ đồ ăn dùng một lần, khay đồ tươi, bát mỳ

Đường dây nóng cho trường hợp khẩn cấp hoặc dịch vụ điều tra tại Đài Loan Điện thoại cứu viện khẩn cấp

Nếu gọi số 110/119 mà gặp bất đồng ngôn ngữ, bạn có thể thông qua Đường dây nóng 0800-024-111 phục vụ 24/24 tìm sự trợ

Làm thế nào để phân loại và xử lý rác thải tại Đài Loan I. Ký hiệu thu hồi vật liệu tái sử dụng: Sở Bảo vệ môi trường thông báo về chế độ thu hồi vật liệu tái sử dụng theo cách bốn trong

Cách mở tài khoản và làm thẻ ATM cho người nước ngoài tại Đài Loan I.Mở tài khoản ngân hàng:: Giấy chứng nhận thứ nhất Giấy chứng nhận thứ 2 Có nơi ở tại Đài Loan 1. Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài tại Đài loan, giấy chứng nhận quan chức ngoại

Danh sách bệnh viện chỉ định khám sức khỏe dành cho người Việt Nam xin Visa cư trú đến Đài Loan (2014/5/8) 城市TP 序số 醫院名稱Tên bệnh viện 地址電話 Địa chỉ điện thoại 河内 Hà Nội 1 一號交通運輸醫院 Bệnh viện Giao

Các bài khác...