Người Việt định cư ở Anh có cần phải đăng ký để giữ quốc tịch Việt Nam không?

0
118

Đến ngày 24/6/2014 (trước khi thời hạn 5 năm kết thúc), Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch gia hạn thời hạn đăng ký đến 1/7/2019.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước thời điểm Luật Quốc tịch có hiệu lực (ngày 1/7/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2009 phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam. Nếu không, có thể mất quốc tịch Việt Nam.

Như vậy:

Nếu bạn đang định cư ở Anh

Nếu tính đến 1/7/2009 bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì tại thời điểm này bạn vẫn có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, bạn cần đăng ký với đại sứ quán để giữ quốc tịch. Hạn chót là đến 1/7/2019.

Đọc Thêm:  Những thay đổi trong luật nhập cư vào nước Anh

Sau thời điểm 1/7/2019, nếu bạn không đăng ký, bạn có thể mất quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn đã đăng ký, bạn tiếp tục có quốc tịch Việt Nam.

Lịch sử của vấn đề

Theo nguyên tắc quốc tịch quy định tại Điều 4, Luật Quốc tịch năm 2008: Nhà nước Việt Nam công nhận công dân Việt Nam “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

Tuy nhiên, riêng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Luật có điều khoản riêng ở điều 13 như sau:

Đọc Thêm:  Miếng băng dính phanh phui bê bối nhấn chìm Richard Nixon

Điều 13 quy định cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực (tức là đến 1/7/2014) thì phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch. Nếu không có thể bị mất quốc tịch Việt Nam.

Đến ngày 24/6/2014 (trước khi thời hạn 5 năm kết thúc), Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch gia hạn thời hạn đăng ký đến 1/7/2019.

Trang tin dành cho người Việt tại Đài Loan. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Dai Loan để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here